Virtualització
de sistemes

General i d'escriptoris

Networking

Infraestructures i mobilitat

Seguretat

Perimetral, interna i externa

Emmagatzematge
i còpies de seguretat

Telefonia
i comunicacions

Clouds públics
i privats

Plans
de contingència

QUOPIAM, sigui on sigui

info@quopiam.com
Telèfon: 93 851 39 54
Via Ausetania, 11
08560 Manlleu, Barcelona